Jan Zrzavý - Pouť krkonošská, parafráze ilustrace

Popis: Jan Zrzavý (1890-1977), kresba tužkou na papíru, 23,8x22,6 cm, pozdější rámování; citace ze znaleckého posudku: ”Tato kresba patří mezi privatissima Jana Zrzavého z doby, kdy připravoval soubor ilustrací k bibliofilskému vydání knihy K. H. Máchy Pouť krkonošská v roce 1959. Jedná se o autorovu soukromou výpověď při zpracování daného tématu a současně i o určité včlenění sebe sama do děje, kdy je v portrétech jednajících postav na posuzované kresbě i na konečné publikované ilustraci možné nalézt Zrzavého vlastní podobizny. ” Znalecký posudek, sběratelsky zajímavé - podobné kresby se na trhu téměř nevyskytují, uloženy jsou ve sbírkách Národní galerie v umělcově pozůstalosti.
Technika: Jiná technika
Výška: 28.3 cm
Šířka: 22.6 cm
Signováno: Signováno vlevo dole
Určení a datace: Československo, 1959
Adjustace: Rám, pasparta, sklo
Poznámky: Přiložen znalecký posudek.
Doprava
Osobní převzetí v: Praha 1
Zaslání. Cena dopravy: 250 Kč
Cena 260 900 Kč

Doporučujeme

18 000 Kč
13 000 Kč
84 500 Kč
17 000 Kč
185 000 Kč
26 000 Kč
50 000 Kč
56 000 Kč
36 000 Kč